#

Tomoaki Watamura
渡村友昭
Ph.D., Principal Investigator
watamura [a t m a r k] kit.ac.jp

研究メンバを募集中です.
研究内容に興味のある方や,
共同研究のご相談は,
いつでもご連絡ください.

#

Yuuki Terazawa
寺澤悠希
B3

#

Kaito Nishida
西田海斗
B3

#

Soua Yamada
山田蒼空
B3